روز: خرداد ۳۱, ۱۳۹۹

نبض جنبش کارگری در هفت تپه به تپش افتاده است

  • توسط
  • خرداد ۳۱, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
نبض مبارزه ظلم ستیزانه و حق طلبانه جنبش کارگری دوباره در هفت تپه به تپش افتاده است تا به تعرض مافیای چپاولگر و باندهای اختلاسگر پایان ببخشد.مافیایی که قدرت خود را از سیستم حاکم و ثروت خود را از محصول کار و زحمت کارگر کسب کرده سالهاست با بیرحمی ذاتی خود بر معیشت ما کارگران […]

ششمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

  • توسط
  • خرداد ۳۱, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
شنبه ۳۱ خرداد امروز شنبه ۳۱ خرداد ماه، اعتصاب کارگران هفت تپه، با اتحاد و همبستگی کارگران برای رسیدن به خواست های خود، ادامه داشت. کارگران هفت تپه تا رسیدن به خواست های بر حق، از پای نخواهند نشست و به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد. سندیکای کارگران‌نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از کارگران‌اعتصابی […]

از کارگران اعتصابی هفت تپه حمایت کنیم

  • توسط
  • خرداد ۳۱, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
اعتصاب کارگران هفت تپه علیه پرداخت حقوق های معوقه- خلع ید کارفرمای احتلاسگر و برچیده شدن بخش خصوصی از هفت تپه – تمدید دفترچه های درمانی و خدماتی- بازگشت به کار همکاران اخراج شده- بازگرداندن ثروت های اختلاس شده به کارگران – بازداشت اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسد بیگی و رستمی در […]