روز: تیر ۶, ۱۳۹۹

شلاق سرمایه بر پیکر کارگران

  • توسط
  • تیر ۶, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
هنوز دیر زمانی از اجرای حکم غیرانسانی 74ضربه شلاق بر پیکر کارگر زحمتکش  رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نگذشته بود که بار دیگر خبرصدور حکم یک سال زندان، 74 ضربه  شلاق  و بیگاری توسط قوه قضائیه برای 41  کارگر معترض شرکت آذرآب اراک اعلام گردید. صدور این حکم […]