روز: خرداد ۱۳, ۱۳۹۹

به مناسبت سیزدهم خرداد سالگرد اولین برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد

  • توسط
  • خرداد ۱۳, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
نویسنده: داوود رضوی سیزدهم خرداد سال 1384اولین مجمع عمومی کارگران و رانندگان شرکت واحد ، علیرغم تهدید ها و فشارهای عوامل امنیتی و حضور گسترده نیروهای انتظامی و لباس شخصی در محل دفتر و خیابان های اطراف با مقاومت و پافشاری کارگران ورانندگان آگاه شرکت واحد برگزار گردید. اوایل صبح روز سیزدهم خردادسال 1384 بود […]

Labor Rights Activist Receives 74 Lashes

  • توسط
  • خرداد ۱۳, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
The Syndicate of Tehran and Suburbs Bus Company Workers, reported on Monday, June 1 that one of its members, Rasoul Taleb Moghaddam, was arrested to be punished by 74 lashes. Taleb Moghaddam, who was among dozens arrested on the International Labor Day, May 1, 2019, in Tehran, surrendered himself at Tehran’s notorious Evin prison on […]