روز: خرداد ۳, ۱۴۰۱

مصاحبه پیرامون اعتراضات جاری به فقر و گرانی

  • توسط
  • خرداد ۳, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
تحلیلی برچرائی اعتراضات، گامهای سریع و خونین بورژوازی در ایران برای آزاد سازی قیمتها، نقاط قوت و ضعف اعتراضات و وظائف جنبش کارگریسیروان قادری: همانطورکه در جریان هستید در روزهای گذشته اعتراضات به گرانی در شهرهای مختلفی بنا به گزارشها ی موجود در 20 شهر این اعتراضها بوده و هم اکنون در بعضی از شهرها […]