روز: اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۱

به پامپیس کریستیس  دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری جهان و اتحادیه های عضو(WFTU)

  • توسط
  • اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
به پامپیس کریستیس  دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری جهانو اتحادیه های عضو(WFTU)در راستای برگزاری هجدهمین کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری ضمن اعلام همبستگی باشما و در حالی که دولت های سرمایه داری شرایط غیر قابل تحملی را بر زندگی کارگران جهان حاکم کرده اند ، بسیار خوشحالیم که تشکل های بین المللی کارگران همچنان […]

To: Pampis Kyritsis, the general secretary WFTUMembers of World Federation of Trade Unions

  • توسط
  • اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
To: Pampis Kyritsis, the general secretary WFTUMembers of World Federation of Trade UnionsFollowing the 18th WFTU Congress in Rome, we write to express our solidarity and are very pleased that international workers ‘organizations continue to emphasize the need for a collective effort to confront the intolerable conditions that capitalist governments across the globe are imposing […]