روز: اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۱

تونالیته سرخ در تاریخ خاکستری

  • توسط
  • اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
<

زنده باد اول ماه مه روز تجلی اتحاد کارگران جهان

  • توسط
  • اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
زنده باد آول ماه مه روز تجلی اتحاد کارگران جهانروز جهانی کارگر را در شرایطی گرامی می داریم که فقر بیکاری نبود امنیت شغلی قراردادهای سفید امضا تنها گوشه ای از مشکلات جامعه کارگری است و هر روز شاهد چنگ اندازی و حمله به اندک منافع کارگران هستیم. اول ماه مه برای ما کارگران روز […]

ارزیابی از روزکارگر۱۴۰۱

  • توسط
  • اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است