روز: آذر ۹, ۱۴۰۰

سرکوب کشاورزان و مردم اصفهان، تعرض به آزادی و حقوق همه مردم است!

  • توسط
  • آذر ۹, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
دستاورد چهار دهه پیشبرد سیاست‌ها و مدیریت آبی نادرست چیزی جز اختصاص غیر اصولی و کارشناسی آب زاینده رود به مصارف صنعتی و مناطق دیگر و در نتیجه خشک شدن این رود، نادیده گرفتن منافع کشاورزان و دیگر ساکنان منطقه، عدم اختصاص حق آبه و تخریب محیط زیست نبوده است. کشاورزان و مردمان آسیب دیده […]