روز: آبان ۲۰, ۱۴۰۰

کارگران شرکت ایران‌خودرو خراسان دست به اعتصاب زدند

  • توسط
  • آبان ۲۰, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
روز چهارشنبه ۱۹ آبان‌ماه کارگران شیفت صبح کارخانه ایران‌خودرو خراسان در بخش‌های مونتاژ، بدنه، رنگ و دیگر قسمت‌ها در اعتراض به سطح نازل دستمزدها، تفاوت فاحش دریافتی‌ها با دیگر همکاران خود در سایر مراکز ایران‌خودرو، اِعمال اضافه کاری اجباری، عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر مشکلات دست به اعتصاب زده ‌‌و در داخل سالن‌های […]

گزارشی کوتاه از تجمعات اعتراضی و مطالبه‌محور فرهنگیان ایران

  • توسط
  • آبان ۲۰, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
بنابر فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران امروز ، پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۰، فرهنگیان بازنشسته و شاغل تجمع اعتراضی با مطالبه اصلی رتبه‌بندی‌شاغلان هشتاد درصد حقوق‌هیات‌علمی وهمسان‌سازی‌بازنشستگان مبتنی بر قانون خدمات کشوری در شهرهای مختلف برگزار نمودند.بنا بر اخبار ارسالی به شورای هماهنگی تاکنون این تجمع در ۲۲ استان‌ برگزار شده‌است. فرهنگیان در استان […]

اعتراضات آبان ۹۸، زمینه ها و پیامدها

  • توسط
  • آبان ۲۰, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است