روز: آبان ۲۶, ۱۴۰۰

پنچ سال زندان برای معلم بازنشسته خانم نصرت بهشتی به دلیل مطالبه‌گری را محکوم می‌کنیم

  • توسط
  • آبان ۲۶, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
خانم نصرت بهشتی معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان خراسان رضوی به دلیل فعالیت‌هایش برای احقاق حقوق بازنشستگان و معلمان، در شعبه چهار دادگاه انقلاب مشهد به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به پنج سال زندان محکوم شد. دادگاه ایشان بدون حضور وکیل برگزار شده است. به گفته نزدیکان، قاضی پرونده […]

احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان جنبش‌های کارگری، اجتماعی و مدنی محکوم است!

  • توسط
  • آبان ۲۶, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
اکنون برای همگان مانند روز روشن است که بحران اقتصادی – اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عمیقی بر جامعه‌ی ایران حاکم است. همچنین بر اکثریت عظیم افراد جامعه، بویژه کارگران و زحمت‌کشان پوشیده نیست که حاکمان اقتصادی و سیاسی مسئول اصلی بحران‌های بزرگی هستند که سال‌هاست بر زندگی بیش از ٩٥ درصد مردم تحمیل گردیده است. […]

پیرامون سوانح در محیط های کاری

  • توسط
  • آبان ۲۶, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است