روز: شهریور ۵, ۱۴۰۰

گفتگو با کبری سلطانی پیرامون اوضاع افغانستان

  • توسط
  • شهریور ۵, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
کبری سلطانی فعال حقوق زنان و کودکان و از اعضای سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان