روز: مرداد ۲۳, ۱۴۰۰

افغانستان در آتش و خون

  • توسط
  • مرداد ۲۳, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
پیام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خطاب به خواهران و براداران در افغانستان در هفته های گذشته، در مقابل چشمان تمام مدعیان حقوق بشر! و دموکراسی غربی یکی از جریانات وحشی که بند بند اساسنامه آنها با توحش و جنایت نوشته شده است شهر های افغانستان را به کنترل خود در آورده است.طالبان و نیروهای […]