روز: فروردین ۴, ۱۴۰۰

سازماندهی اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر(اطلاعیه کارزار)

  • توسط
  • فروردین ۴, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
کارگران ، بازنشستگان، میلیونها نفر از مستمری بگیران ، خانواده ها و وابستگانشان نه تنها عید ندارند که باید تمام سال 1400 را با سفره های خالی و زندگی پرمشقت طی کنند.نمایندگان کارفرمایان و دولت، و در یک کلام نمایندگان سرمایه داران در کمیته تعیین دستمزد پایه در سال گذشته ، با تصویب یکطرفه دستمزد […]