روز: آبان ۲۱, ۱۳۹۹

رادیو ژرفا(صوتی)۲

  • توسط
  • آبان ۲۱, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
گزیده اخبار هفته،، گزارش از ایران،، گفتگو با دو معلم از ایران در باره کرونا و وضعیت مدارس،، گفتگو با شیرین میرزا نژاد (دبیر تحریریه گروه تئاتر اگزیت) از تهران: تاریخچه تئاتر مقاومت در شیلی

رادیو ژرفا ۲

  • توسط
  • آبان ۲۱, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
گزیده اخبار هفته،، گزارش از ایران،، گفتگو با دو معلم از ایران در باره کرونا و وضعیت مدارس،، گفتگو با شیرین میرزا نژاد (دبیر تحریریه گروه تئاتر اگزیت) از تهران: تاریخچه تئاتر مقاومت در شیلی