روز: آبان ۱۴, ۱۳۹۹

بازداشت کارگران هفت تپه را محکوم می کنیم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شده گان هستیم

  • توسط
  • آبان ۱۴, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
مردم عزیز ایران! آزادیخواهان! بشردوستان! حامیان حقوق کار گران از روز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹ چهار نفر از کارگران نیشکر هفت تپه به نام های، حیوری، عباسی منجزی، یوسف بهمنی و حمید ممبینی بازداشت شده اند. این کارگران را به زندان دزفول منتقل کرده اند. اسدبیگی مدیرعامل سابق هفت تپه که پرونده فساد مالی […]