روز: آبان ۱۱, ۱۳۹۹

رادیو ژرفا صوتی۱

  • توسط
  • آبان ۱۱, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است

کارگر زندانی آزاد باید گردد

  • توسط
  • آبان ۱۱, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
در حمایت از کارگران بازداشتی کارگر زندانی آزاد باید گردد امروز یکشنبه ۱۱ آبان۱۳۹۹ دومین روز از تجمع اعتراضی کارگران بخش‌های صنعتی نیشکر هفت تپه درحمایت از همکارانی که به اتهام دفاع از مطالبات کارگری بازداشت و زندانی شده اند.سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هر گونه اتهام و پرونده سازی برای کارگران مبارزه و حق […]

رادیو ژرفا ۱

  • توسط
  • آبان ۱۱, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است