روز: آذر ۷, ۱۳۹۹

رادیو ژرفا۳ گفتگو با رسول بداقی

  • توسط
  • آذر ۷, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است

رادیو ژرفا(صوتی)۳

  • توسط
  • آذر ۷, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است

مناطق آزاد یا اردوگاه کار

  • توسط
  • آذر ۷, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
(بخشی ازیک گزارش در سایت ایلنا ) مناطق آزاد در ظاهر اسم زیبایی دارند اما واقعیت این است که بسیاری از تعرفه‌ها یا مقررات تجاری و گمرکی در این مناطق برای شرکت‌های مختلف رعایت نمی‌شود. استدلال اصلی هم رونق تجارت و کسب و کار است که در پشت پرده آن، نقض گسترده حقوق کارگران در […]