روز: مرداد ۱۸, ۱۳۹۹

support the strikers in Iran

  • توسط
  • مرداد ۱۸, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
Strikes in Iran!A widespread strike affects refineries and oil fields in southern Iran.Since the morning of August 1, a large number of workers and employees Abadan refinery, Qeshm Heavy Oil Refinery, Parsian Company in Lamerd, and phases 22 and 24 of South Pars inOn July 29, workers of the North Azadegan oil field went on […]

اطلاعیه کلکتیو سندیکائی فرانسه در حمایت از اعتصابات اخیر کارگران در ایران

  • توسط
  • مرداد ۱۸, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
 پاریس ۶ اوت ۲۰۲۰ اعتصاب در ایران! اعتصاب عمومی، پالایشگاه ها و میدان های نفتی جنوب ایران را فراگرفته است.  از سحرگاه اول اوت، شمار زیادی از کارگران پالایشگاه های نفت سنگین در قشم، پارسیان لامرد، پالایشگاه آبادان و پالایشگاه فازهای ۲۲ و ۲۴ کنگان – پارس جنوبی دست به اعتصاب زده اند. کارگران و […]