روز: مرداد ۲۳, ۱۳۹۹

مصاحبه با امیر جواهری لنگرودی فعال مدافع کارگران و عضو ” کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ / سوئد”

 • توسط
 • مرداد ۲۳, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
١ -نقش طبقه کارگر در تحولات اجتماعی چیست؟ امیر جواهری : یکی از مهمترین پرسشهایی که در برابر چپ ها و جنبش آزادیخواهی ما قرار دارد،مساله پاسخیابی به مفهوم طبقات اجتماعی و کنکاش درباره نقش طبقۀ کارگر در تحوالت اجتماعی است . این موضو از آنجهت اهمیت دارد که سرمایه بنا به سرشت درونیاش، نیازمند […]

حمایت سندیکاها، تشکلات مستقل کارگری، کانون‌های صنفی معلمان، شوراهای صنفی دانشجویان و نشریات دانشگاه‌ها و بازنشستگان از اعتصابات سراسری در کشور

 • توسط
 • مرداد ۲۳, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
از اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران در هفت‌تپه، هپکو و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی حمایت کنیم. در ادامه مبارزه و مقاومت خستگی‌ناپذیر و دلاورانه کارگران شرکت هفت تپه و اعتصاب و اعتراضات خیابانی آن‌ها، هزاران کارگر شاغل در صنایع نفت و گاز و مجتمع های پتروشیمی در اهواز، آبادان، اصفهان، قشم، ماهشهر، کنگان، […]

گزارش جلسه فعالین کارگری هفت تپه با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

 • توسط
 • مرداد ۲۳, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گزارش فعالین مستقل کارگری نیشکر هفت تپه از جلسه مورخ ۲۲ مرداد ۹۹ کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه . چهارشنبه /۹۹/۵/۲۲ طبق مصوبات جلسه قبلی این کمیسیون مقرر گردید که ظرف یک هفته مواردی همچون تمدید دفترچه های بیمه کارگران ، حقوق معوقه […]

جلسات مشترک مجلس با نمایندگان کارگران هفت تپه: هیاهوی بسیار برای هیچ

 • توسط
 • مرداد ۲۳, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
دومین نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه شوش که دیروز چهارشنبه۲۲ مرداد۹۹ در مجلس اسلامی، برگزار شد جز تعویق وعده های قبلی، انتقادات اعضای حاضر نسبت به سیاست های دولت مرتبط با هفت تپه و بی توجهی مشترک در مورد مطالبه نماینده گان کارگران هیچ ثمری نداشت. بعبارتی هیاهوی بسیار […]