روز: دی ۲۸, ۱۴۰۱

درخواست همراهی وحمایت بازنشستگان شهرستان شوش وهفت تپه از بازنشستگان تامین اجتماعی کشور

  • توسط
  • دی ۲۸, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
دوستان و عزیزان بازنشسته؛ ما بازنشستگان شهرستان شوش به این نتیجه رسیدیم که اعتماد کردن ومنتظر ماندن جهت پرداخت حقوق ومطالبات قانونی ما واجرای عدالت ونگاه واحد دولت به بازنشستگان ونمایندگی شجاعانه وعزتمندانه توسط کانون عالی وکانون های استانی وشهرستانی انجام نخواهدگرفت واگر به انتظار بنشینیم همان بلایی برسرما خواهد امد که ابتدای سال ودراین […]