روز: دی ۲۹, ۱۴۰۱

درباره حداقل دستمزد

  • توسط
  • دی ۲۹, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است

بیانیه مزد حداقل سال ۱۴۰۲

  • توسط
  • دی ۲۹, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
بیانیه مشترک مبارزۀ مرگ و زندگی برای افزایش مزد کارفرمایان و دولت سرمایه داری از هم اکنون برای کاهش شدید مزدها ی واقعی و قدرت خرید کارگران در سال ۱٤٠۲ نقشه کشیده اند. دولت برای سال آینده رقم ۲٠ درصد افزایش اسمی حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی را اعلام کرده است در حالی که […]