روز: دی ۳, ۱۴۰۰

گزارش تجمع معلمان شیراز در دوم دیماه ۱۴۰۰

  • توسط
  • دی ۳, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
پس از بیانیه شورای هماهنگی تشکل های فرهنگیان ایران مبنی بر برگزاری تجمع اعتراضی در دوم دیماه، هیئت مدیره انجمن صنفی فارس و دیگر کنشگران فعال استان زیر فشار بی سابقه ای از طرف نیروهای امنیتی قرار گرفتند. در شروع هفته گذشته ابتدا توسط مدیر کل سازمان آموزش و پرورش فارس دعوت شده و حدود […]

پیرامون مسئله حجاب

  • توسط
  • دی ۳, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است