روز: دی ۷, ۱۴۰۰

از مطالبات و اعتراضات معلمان ایران حمایت می کنیم، ما همراه مبارزات معلمان هستیم

تجمعات اعتراضی معلمین برای کسب مطالبات در بعد سراسر صورت می گیرد.این تجمعات اعتراضی توسط شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران سازماندهی می شوند.خواسته ها و مطالبات معلمان در ایران بازگو کننده خواست و مطالبات اکثریت مردم، بخصوص مزدبگیران در ایران است. خواست تامین معیشت همگانی، خواست آموزش و تدریس رایگان، خواست درمان و […]

پیرامون تن فروشی و تجارت سکس

  • توسط
  • دی ۷, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است