ماه: اردیبهشت ۱۴۰۰

Monthly KarzarApril 2021

 • توسط
 • اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

صدای زندان هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
برنامه ای هفتگی برای انعکاس اخبار زندانیان سیاسی در ایرانکاری مشترک از سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کارزار پشتیبانی از کارگران ایران

آفرینندگان تمامی نعمات و ثروت دنیا،کارگران، روزتان گرامی باد

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
واین روزی مثل سایر روزها و جشنی مانند سایر جشنها نیست. این روز اعلام علنی نبرد اردوی کار برعلیه اردوی سرمایه واستثماراست. اول ماه مه(11 اردیبهشت)روزجهانی کارگر تجلی واقعی نبرد کار و سرمایه رادرحالی جشن میگیریم که اردوی کار در صحنەی نبرد جهانی و داخلی با گسست از اشکال رفرمیستی خصوصا پس از تفوق شکل […]

روز جهانی کارگر۱۴۰۰

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

صدای زندان – شماره ده – هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۰

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
برنامه ای هفتگی برای انعکاس اخبار زندانیان سیاسی در ایران!کاری مشترک از سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کارزار پشتیبانی از کارگران ایران

روز جهانی کارگر۱۴۰۰-۲۵

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

روز جهانی کارگر۱۴۰۰-جبهه متحد(اگزیت)

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

روزجهانی کارگر۱۴۰۰-موزیک

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

روزجهانی کارگر۱۴۰۰-۲۶

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
عنوان ۲ از ۲«۱۲