روز: بهمن ۱۳, ۱۳۹۹

ماهنامه کارزار دی ۹۹

  • توسط
  • بهمن ۱۳, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است

روزهای سختی را می گذرانیم

  • توسط
  • بهمن ۱۳, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
فقر و فلاکت همه جا را گرفته. کرونا هم مزید بر علت شده و همه مان را در چنگال خودش گرفته. واقعا این حقه که باید همه مون نه تنها هر روز برای تامین معیشت خانواده مان جون بکنیم، تازه برای گرفتن هر یک از حقوق مان هم بجنگیم؟ مگر ما چقدر انرژی داریم؟ هر […]