روز: بهمن ۲۷, ۱۳۹۹

بیانیه‌ی تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰

  • توسط
  • بهمن ۲۷, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نباید از دوازده‌ و‌‌‌ نیم میلیون تومان کمتر باشد سال‌هاست که نظام سرمایه‌داری و دولت‌های حامی آن، با استثمار هرچه شدیدتر و غیرانسانی‌ترِ کارگران آنان را به روز سیاه نشانده و از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم کرده‌اند. تا جایی که طبقه‌ی کارگر ایران امروز در شرایط بسیار سخت […]

Monthly Karzar January 2021

  • توسط
  • بهمن ۲۷, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است