روز: آذر ۲۷, ۱۳۹۹

جرم حیدر قربانی کارگر ساختمانی چیست ؟

  • توسط
  • آذر ۲۷, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
جرم حیدر قربانی کارگر ساختمانی چیست ؟عنوان امنیتی اتهام نخ نمایی است که سالهاست تحت این اتهام فعالین صنفی را محکوم کرده اید کارگر یعنی دویدن و نرسیدن ،کارگر یعنی بدهی و قرض و وام ،کارگر یعنی یک دل پر از خواسته های دست نیافتنی ،کارگر یعنی تحمل هر حرف و برخوردبه خاطر خانواده ،کارگر […]