روز: دی ۷, ۱۳۹۹

با یوسف عبدالکریمی پیرامون حداقل دستمزد ۱۴۰۰

  • توسط
  • دی ۷, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است