ماه: آبان ۱۳۹۹

We condemn the two-year imprisonment of the secretary of the Tehran Teachers ‘Union and the arrest of defenders of workers’ rights in recent days

 • توسط
 • آبان ۱۳, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
Following the crackdown on teachers ‘union activists, the sentence of two years in prison of MohammadTaghi Fallahi, secretary of the Tehran Teachers’ Union, was upheld by the Appeals Branch. He was convicted of conspiracy against the country’s security by participating in the Tehran Teachers’ Union. However, his and other teachers’ union activists’ activities in defence […]

فشار زندانبان بر کارگران اعتصابی در زندان محکوم است

 • توسط
 • آبان ۱۳, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
مطلع شدیم که عوامل زور و شکنجه واستثمار در زندان، کارگران مبارز هفت تپه را که در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده اند را زیر فشار قرار داده اند تا اعتصاب غدای خود را بشکنند.مدیر داخلی زندان کارگران اعتصابی را تهدید کرده اگر اعتصاب غذای خود را نشکنند، پرونده شما سنگین […]

Monthly Karzar October2020

 • توسط
 • آبان ۱۳, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

رادیو ژرفا صوتی۱

 • توسط
 • آبان ۱۱, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

کارگر زندانی آزاد باید گردد

 • توسط
 • آبان ۱۱, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
در حمایت از کارگران بازداشتی کارگر زندانی آزاد باید گردد امروز یکشنبه ۱۱ آبان۱۳۹۹ دومین روز از تجمع اعتراضی کارگران بخش‌های صنعتی نیشکر هفت تپه درحمایت از همکارانی که به اتهام دفاع از مطالبات کارگری بازداشت و زندانی شده اند.سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هر گونه اتهام و پرونده سازی برای کارگران مبارزه و حق […]

رادیو ژرفا ۱

 • توسط
 • آبان ۱۱, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
عنوان ۳ از ۳«۱۲۳