روز: آبان ۱۰, ۱۳۹۹

انتقال چهار کارگر بازداشتی نیشکر هفت تپه به زندان فجر دزفول

  • توسط
  • آبان ۱۰, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
مسعود حیورییوسف بهمنیحمید ممبینیابراهیم عباسی منجزی پس از سه روز بازداشت در اداره آگاهی شوش، امروز شنبه کارگران بازداشتی با دستور قضایی، به زندان دزفول منتقل شدند. این عمل ضد کارگری نهاد های وابسته به نظام فاسد سرمایه داری یاد اور سال‌های ۱۳۸۶ است که همواره با اتهام های کذائی وامنیتی کردن خواسته‌ های به […]