روز: مهر ۱۳, ۱۳۹۹

Immediate release of our jailed comrades in Iran

 • توسط
 • مهر ۱۳, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
2 October 2020 Detentions of militant activistsDjafar AZIMZADEH, a trade-unionist and secretary of the board of the “Free Union of Iranian Workers” has been convicted on several occasions for his union activities. In 2016 while in prison, he went on hunger strikes, lasting 62 days, which nearly cost him his life.Azimzadeh serving his six-year sentence […]

برلین در اعتصاب

 • توسط
 • مهر ۱۳, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
کارگران حمل و نقل، پرستاران و کارگران شهری دست به اعتصاب زدند ‌در سراسر هفته گذشته تاکنون، کارگران بخش عمومی در برلین آلمان در اعتصاب به سر می‌برند. این اعتصاب عمومی ادامه دارد و بخش های جدید از کارگران نیز به آن پیوسته‌اند. این بخش شامل کارگران اتوبوسرانی، پرستاران، جاروگران خیابان‌ها و دیگر کارگران بخش‌های […]

بیانیه ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا

 • توسط
 • مهر ۱۳, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
آزادی فوری همه رفقای زن و مرد زندانی در ایران ۲ اکتبر ۲۰۲۰ حبس فعالان مبارز جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره “اتحادیه آزاد کارگران ایران”، به خاطر فعالیت های سندیکایی چندین بار محکوم شده و در زندان بارها متوسل به اعتصاب غذا شده است. برای نمونه در سال ۲۰۱۶ به مدت ۶۲ روز اعتصاب […]

خواست های فوری کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

 • توسط
 • مهر ۱۳, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بیش از هفتاد روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای خلع ید از کارفرما و خصوصی سازی، پرداخت دستمزد های عقب افتاده حق بیمه و سایر مزایای شغلی، بازگشت به کار کارگران اخراجی اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفر ، سالار بیژنی و پافشاری بر خواست هایشان، به رغم زندان و تهدیدهایی که از سوی […]