روز: آبان ۷, ۱۳۹۹

نباید اجازه داد که خشونت حکومت در ملأ‌عام برای مردم عادی شود

  • توسط
  • آبان ۷, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
از صفحه تلگرام : گروه اتحاد بازنشستگان طی روز های گذشته دو نمونه از خشونت های حکومت در دو شهر ایران، در آبادان و مشهد، به یمن وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی در مدت کوتاهی با جزئیات، در ایران و جهان انتشار یافتند. این دو نمونه به دلیل شدت خشونت ضد انسانی اعمال […]