روز: شهریور ۱۲, ۱۴۰۲

میزگرد: گسترش اتحادیه بریکس و تاثیرات آن بر جهان سرمایه داری

  میزگرد با شرکت سیروان قادری، آرمان کوشا و مرتضی فاتح

تداوم پیروزمند جنبش های انقلابی در گرو اتحاد و سازمان یابی است!

  • توسط
  • شهریور ۱۱, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  در شهریور ماه ۱۴۰۱ حماسه بزرگی برای مردم زحمتکش ایران رقم خورد. ما آن روزهای بزرگ را گرامی می داریم.  زنده می داریم یاد  دختران و پسران جوان،  زنان و مردانی که برای خواست ها و حقوق سرکوب شده خود، مبارزه با ستم سرمایه داری و استبداد دینی را استمرار بخشیدند. همچنین یاد و […]

بیمه های تحمیلی برای کارگران و بازنشستگان

  • توسط
  • شهریور ۱۱, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  اسماعیل گرامی (کارگر بازنشسته) در میان وظایف سازمان تامین اجتماعی دو وظیفه از همه مهمتر است، یکی پرداخت کمک هزینه درمان و دیگری پرداخت حقوق بازنشستگان. در آن سالهایی که “بیمه های تکمیلی” شروع به فعالیت کردند، بسیاری از کارگران معترض شدند که کارگران نیازی به این بیمه ها ندارند، چرا که آنان در […]