روز: خرداد ۱۴, ۱۴۰۲

صدای ما را از پشت میله زندانها و خیابان ها بشنوید

  • توسط
  • خرداد ۱۴, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  من یک کارگر بازنشسته هستم که عمری در رنج و کار و زحمت زیسته ام. زندگی و سرنوشت من به مانند میلیون ها کارگر دیگر با ستم و استثمار و فقر رقم خورده است. ان زمان که من بعنوان یک کارگر شاغل در مراکز کار و تولید برای داشتن لقمه ای نان، نیروی کارخود […]

تاریخچه اشتغال زنان کارگر و تشکلهای آنان در ایران

  پیرامون حضور زنان در بازار کار و تشکلهای زنان کارگر