روز: خرداد ۱۳, ۱۴۰۲

 پیام رضا شهابی به نمایندگان اتحادیه های کارگری مستقل از دولت و کارفرما، حاضر در کنفرانس سال ۲۰۲۳ سازمان‌جهانی کار،

  • توسط
  • خرداد ۱۳, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
با درودهای گرم، من رضا شهابی هستم، راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از پشت دیوارها و میله های به هم تنیده ی زندان اوین به شما نمایندگان تشکل های کارگری مستقل از کارفرما و دولت حاضر در این نشست درود میفرستم. […]

پیرامون اعدام ها و شرکت نمایندگان ج.ا در اجلاس سازمان جهانی کار

  • توسط
  • خرداد ۱۳, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  گفتگوی سیروان قادری با سحر صبا