روز: خرداد ۲۱, ۱۴۰۲

پایان دادن به کار کودکان در گرو سازمانیابی اجتماعی و لغو کار مزدی است

  • توسط
  • خرداد ۲۱, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  بمناسبت ١٢ ژوئن روز جهانی لغو کار کودک روز دوازدهم ژوئن روز جهانی لغو کار کودک است. در شرایط و مناسباتی سخن از لغو کار کودک به میان می آید که هر سال بر شمار کودکان کار که جزء قربانیان مناسبات غیرانسانی و استثمارگرانه سرمایه داری می باشند افزوده میشود. در چهارم ژوئن ١٩٩٩ […]

تشکل‌زدایی و بی‌ثبات سازی نیروی کار بلای جان کارگران و مزدبگیران

  • توسط
  • خرداد ۲۱, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
رضا شهابی، زندان اوین برنامه هفتم توسعه یعنی نمک به زخم ما کارگران و زحمتکشان. تا امروز تمام برنامه های توسعه با یک قلم و یک نگاه واحد به اقتصاد نوشته شده‌اند: چطور از سهم اکثریت محروم جامعه گرفته و جیبهای اقلیت بهره‌مند را پربارتر کنیم. بر خلاف شعارهای توخالی حمایت از پابرهنگان و کوخنشینان […]