روز: اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۲

پیرامون روز جهانی کارگر ۱۴۰۲

  • توسط
  • اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  ارزیابی از روز جهانی کارگر در ایران و سایر کشورها