روز: اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۲

آنیشا اسداللهی معلم و مترجم به پنج سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد

  • توسط
  • اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  آنیشا اسداللهی معلم، فعال کارگری و مترجم سندیکای کارگران شرکت واحد به اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است که ۵ سال آن قابل اجرا خواهد بود. در اردیبهشت ۱۴۰۱ آنیشا اسداللهی به همراه همسرش کیوان مهتدی و تعدادی از […]

برگزاری جلسه دادگاه کارگر زندانی داود رضوی

  • توسط
  • اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  امروز ۲۵ اردیبهشت دومین جلسه دادگاه داود رضوی کارگر زندانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه فقط وکیل داود رضوی حضور داشت. وکیل وی اتهام اجتماع و تبانی در مورد این کارگر سندیکایی را قبول ننموده است. سندیکای کارگران شرکت واحد خواهان مختومه شدن پرونده و […]

بحثی پیرامون تشکل های توده ای کارگری

  • توسط
  • اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
تقریبا بیش از دو دهه است که ما در میان فعالان جنبش کارگری ایران با بحث ضرورت تشکل یابی و ایجاد تشکل‌های پایه و یا توده ای طبقه کارگر روبرو هستیم، اما کمتر کسی شکل مشخص و نوع این تشکل را روشن کرده و توضیح داده است. بگذارید با مثالی بحث را باز کنم. تصور […]