روز: مهر ۴, ۱۳۹۹

اعدام نوید افکاری برای ارعاب و فرونشاندن خشم کارگران و معترضان

  • توسط
  • مهر ۴, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
“نوید افکاری:روزهایی که هنوز هفت ساله نشده بود، می‌رفت پارک آزادی آدامس و بادبادک می‌فروخت. تا هیجده سالگی با تمام توان چسبید به کشتی، همیشه تو استان اول بود و تو مسابقات کشوری مدال می‌گرفت. چون در نوجوانی مجبور شد ترک تحصیل کند برای مسابقات برون‌مرزی به بن بست خورد و بعدا ناچار شد به […]