روز: شهریور ۲۴, ۱۳۹۹

‍ بیانیه تشکلها و گروه های فعالین کارگری و بازنشستگان در ارتباط با اعدام نوید افکاری

  • توسط
  • شهریور ۲۴, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
تمام ارکان، ارگانها و دستگاههای حکومت بسیج شدند و نوید افکاری را به قتل رساندند.نوید افکاری زندانی سیاسی بازداشت شده در جریان خیزش توده ای مرداد97 بامداد 21 شهریور 99 با بسیج تمام ارکان حکومت برای مقابله با ده ها میلیون مردم معترض ایران، در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.نوید افکاری به نمایندگی از […]

تحمل و انتظار راه چاره نیست

  • توسط
  • شهریور ۲۴, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
تصمیمات و اجرای فجایع صورت گرفته توسط سرمایه داران، کارفرمایان و صاحبان کار هفت تپه، با بهانه های مختلف به راحتی به تعویق میافتد. آنها حتی سعی در تغییر تصمیمات اثبات شده به اشکال متداول دروغین چندین دهه پیش هستند.اما آنها نمی توانند با هیچ بهانه ای، آن تصمیمات را اجرا نکند؛ لغو خصوصی سازی […]