روز: شهریور ۲۶, ۱۳۹۹

نقدی بر یک نقد

  • توسط
  • شهریور ۲۶, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
طی روزهای گذشته مطلبی را تحت عنوان”فرزندان کارگران روبه دیوار”مطالعه نمودم به امضای”شورای بازنشستگان ایران”،…قضیه از این قرار است که گویا کسانی پیرو ماهها اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه، در آستانەی بازگشایی مدارس بە فرزندان کارگران کمکهایی اعم از کیف و لوازم مدرسه و….نمودەاند. نقد ایشان بیشتر بر دو محور استوار است، یک […]