روز: آذر ۲۹, ۱۴۰۱

گفتگو پیرامون خشونت و خیزش زن ، زندگی، آزادی

  • توسط
  • آذر ۲۹, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی کبری یادگارپور با سحر صبا پیرامون موضوع خشونت و جنبش زن ، زندگی ، آزادی در ارتباط با اعتراضات جاری در ایران  

هستی شناسی بدن زن

  • توسط
  • آذر ۲۹, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی هادی رحیمی با سوفیا افرا پیرامون نوشته وی : هستی شناسی بدن زن