روز: مهر ۷, ۱۴۰۱

سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت داود رضوی را بشدت محکوم میکند

  • توسط
  • مهر ۷, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت داود رضوی را بشدت محکوم میکند. اعضای زندانی سندیکا و‌ کلیه فعالین کارگری، معلمی، دانشجویی و‌معترضین بازداشتی آزاد باید گردند داود رضوی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه، سه شنبه شب، ۵ مهر ۱۴۰۱, بدنبال یورش ماموران سرکوبگر امنیتی، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین‌منتقل […]