روز: تیر ۲۵, ۱۴۰۱

راهی بجز اتحاد طبقاتی و فریاد این درد مشترک برایمان باقی نمانده است

  • توسط
  • تیر ۲۵, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
هر سال که میگذرد ما شاهد دور جدیدی از بسیج شدن دولت ها و دستگاه تبلیغاتی هستیم که از طریق مختلف بر علیه نیروهای مترقی دست به سناریو سازی، تهدید و فشار میزنند.همزمان زحمتکشان و بخش های پایین جامعه و محرومان در راه تامین نیازها و حقوق حقه خود برای دستیابی به یک زندگی انسانی […]