روز: اردیبهشت ۳, ۱۴۰۱

اول ماه مه امسال گامی در جهت متشکل شدن زنان کارگر

  • توسط
  • اردیبهشت ۳, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
زنده باد اول ماه مه! اول ماه مه امسال گامی در جهت متشکل شدن زنان کارگر!اول ماه مه روز همبستگی و اعتراض طبقه کارگر جهانی به استثمار و نظم سرمایه داری است. زنان به عنوان بخش قابل توجهی از طبقه کارگر در ایران و جهان و نیرویی تعیین کننده در جنبش جهانی طبقه کارگر، میتوانند […]