روز: اسفند ۱۳, ۱۴۰۰

پیرامون جنگ در اکراین با م.فاتح

  • توسط
  • اسفند ۱۳, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است

این جنگ، جنگ ما نیست!

این جنگ، جنگ ما نیست!سرمایه داران و دولت‌های سرمایه داری، سیاست خود را برای کسب سود و سرمایه افروزی به اشکال مختلف بکار می‌برند.سرکوب، دستگیری و زندان، شکنجه و اعدام، فقز، بیکاری و بی مسکنی و گاهی با جنگ و کشتار مردم بیگناه که هیچ نقش و نفعی از جنگ عاید آنها نمیشود، جز مرگ […]

Monthly Karzar January 2022

  • توسط
  • اسفند ۱۳, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است