روز: بهمن ۳, ۱۴۰۰

فراخوان تجمع کارگران و استادکاران ساختمانی سراسر کشور

  • توسط
  • بهمن ۳, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
با درود به تمامی کارگران ساختمانی کشور همانگونه که می دانید وضعیت معیشتی کارگران ساختمانی هر روز بیشتر از روز قبل رو به وخامت است و هر روز سفره کم رنگ کارگران و استادکاران ساختمانی کوچک و کوچک می شود. ارائه خدمات و حتی حقوق قانونی کارگران ساختمانی به فراموشی سپرده شده است در کنار […]

تونالیته سرخ در تاریخ خاکستری بخش اول

  • توسط
  • بهمن ۳, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است