روز: شهریور ۳۰, ۱۴۰۰

ماهنامه کارزار شهریور ۱۴۰۰

  • توسط
  • شهریور ۳۰, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
ماهنامه کارزار شامل مهمترین اخبار اعتراضات کارگری و بیانیه های تشکلهای کارگری