روز: تیر ۱۳, ۱۳۹۹

بگذار همه دنیا بدانند که طبقه کارگر ایران اعتصاب و حق طلبی هفت تپه خود را تنها نمیگذارد

  • توسط
  • تیر ۱۳, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
اعتصاب کارگران هفت تپه هفدهمین روز خود را پشت سر گذاشت. آوازه این اعتصاب سراسر ایران فضای سیاسی و خبری ایران را فراگرفته است. کیست که به عزت و احترام حرکت متحدانه پنج هزار کارگر و خواستهای بر حق و عادلانه هفت تپه به وجد نیاید؟ هفت تپه صدای رسای اعتراض و بیان روشن مطالبات […]