روز: خرداد ۴, ۱۳۹۹

تعدادی از کارگران هفت تپه و بازداشت شدگان روز کارگر به زندان نخواهند رفت

  • توسط
  • خرداد ۴, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
مرکز رسانه قوه قضاییه از لغو محکومیت برخی کارگران هفت تپه، تعدادی از بازداشت شدگان روز کارگر و تعدادی از دانشجویان تحت عنوان «عفو » خبر داد. بر این اساس با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان، موافقت شده و طبق اقدامات سابق قوه قضاییه احتمال میرود درصد ناچیزی از […]