روز: فروردین ۱, ۱۳۹۹

پیام نوروزی سندیکای کارگران نیشکر

  • توسط
  • فروردین ۱, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
فرا رسیدن بهار سال ۱۳۹۹ بر شما مبارک باد سال ۱۳۹۸ را در شرایطی پشت سر می گذاریم که به مانند سال های قبل تر پر بود از فاجعه، از استثمار، از فقر فزاینده، از کشتار ، از اختناق و سرکوب،از زندان و شکنجه، از قرار داد های سفید، از پرداخت نشدن دستمزد های چندین […]

شادباش سندیکای کارگران شرکت واحد به مناسبت فرارسیدن سال نو

  • توسط
  • فروردین ۱, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
درحالی شاهد فرارسیدن بهار و شکوفا شدن جوانه‌ها و گردش طبیعت هستیم که سالی بسیار سخت و پراندوه را پشت سر گذاشتیم سالی که گذشت بیش از پیش رنج و مشقت برای کارگران و فرودستان رقم زده شد. در آبان ماه ۹۸ صدای اعتراض کارگران و فرودستان نسبت به سه برابر شدن قیمت بنزین و […]

پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران بمناسبت فرارسیدن سال نو

  • توسط
  • فروردین ۱, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
احیای طبیعت و شکست فصل سرد همواره نویدبخش تحقق دنیایی دیگر در پس امروز است. اراده انسان یقیناً بر شکست ظلم و سیاهی استوار است تا با تغییر مناسبات موجود و تحقق دنیایی بهتر، بهار زندگانی را به مانند بهار طبیعت تجربه کند. سال گذشته، سالی بود مملو از ناملایمات و ظلم و سیاهیِ زمستانی. […]